Úvod Novinky

Nabídka služeb Zkoušení u FTZÚ, s.p.

7.8.2015

Nabídka služeb Zkoušení u FTZÚ, s.p. Představujeme Vám nabídku služeb s oblasti ZKOUŠENÍ u našeho člena FTZÚ s.p. - Fyzikálně technický zkušební ústav, státní podnik

Fyzikálně technický zkušební ústav, státní podnik ( FTZÚ)  je zcela nezávislou organizací, která se zabývá a specializuje na zkoušení a  certifikaci zařízení a ochranných systémů do prostředí s nebezpečím výbuchu. Kromě této hlavní činnosti nabízíme i odborné inspekční a poradenské služby uživatelům a provozovatelům zařízení v prostředích s nebezpečím výbuchu, v oblasti  technické normalizace a managementu kvality  firem vyrábějících především zařízení a ochranné systémy do prostředí s nebezpečím výbuchu.

FTZÚ má v oblasti zkoušení a certifikace nevýbušných zařízení dlouholeté zkušenosti.  První písemné informace o zkoušení důlních elektrických zařízení sahají až do roku 1928. Od roku  1952  se realizovaly naše zkušební a certifikační aktivity v rámci Vědeckovýzkumného uhelného ústavu ( VVUÚ)  jehož jsme byli součástí. V roce 1991 následně došlo k oddělení od VVUÚ a ke vzniku samostatného právního subjektu FTZÚ.

Jsme v ČR jediný subjekt, který provádí jako zcela nezávislý orgán zkoušení a certifikaci zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Přestože máme statut státního podniku, nejsme státem ani financováni ani dotování z veřejných rozpočtů a svou podnikatelskou činnost realizujeme podle stejných pravidel jako jiné soukromoprávní komerční korporace.

Díky dlouholeté tradici, zkušenostem a dobrému technickému vybavení jsme schopni naše služby nabízet bez nutnosti externích kooperací. O kvalitě a vysoké úrovni poskytovaných služeb hovoří i skutečnost, že cca 60%  obratu realizujeme pro zahraniční klienty.

FTZÚ je autorizovanou osobou AO 210 pro  NV 23/2003 Sb., evropskou notifikovanou osobou NB1026 a uznaným certifikačním orgánem mezinárodního certifikačního systému IECEx. Kompetence FTZÚ jsou objektivně prokazovány akreditacemi národního certifikačního orgánu-ČIA a to jak pro certifikační orgán a zkušební laboratoře, tak i pro inspekční orgán. Kromě toho je naše způsobilost periodicky hodnocena i mezinárodními auditory certifikačního systému IECEx.

Jako akreditované zkušební laboratoře jsme schopni poskytovat zákazníkům zkoušení:

 • Elektrických  a neelektrická zařízení a ochranných  systémů pro prostory s nebezpečím výbuchu
 • Elektrických zařízení nízkého napětí
 • Analyzátorů hořlavých a toxických plynů a kyslíku
 • Elektrostatických vlastností materiálů
 • Vlastnosti materiálů z hlediska vzniku mechanických jisker
 • Elektromagnetické kompatibility
 • Odolnosti automobilových nádrží proti hoření podle předpisů EHK

Jako nezávislý inspekční orgán nabízíme zákazníkům ověřování:

 • Úrovně bezpečnosti instalací elektrických a neelektrických zařízení v prostředích s nebezpečím výbuchu podle NV 406/2004 Sb. (směrnice 1999/92/EC)
 • Vhodnosti požitých prostředků prevence a ochrany proti výbuchu podle NV 406/2004 Sb. (směrnice 1999/92/EC)
 • Elektromagnetické kompatibility elektrických instalací
 • Způsobilost firem k provádění oprav nevýbušných zařízení

 

Autor: Lenka Šardziková   |   Sekce: Novinky   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.