Úvod Novinky

Novinky

ISMS, ITSM, BCMS – kdy se zabývat certifikací organizace a jaký to má přínos?

29.5.2012

V záplavě zkratek pro různé ISO normy a standardy bychom v oblasti ICT měli věnovat pozornost těm, které jsou mezinárodně uznávané a jejich zavedení má pro organizaci přínos. K certifikaci dle ISO/IEC 27001 (ISMS), ISO/IEC 20000-1 (ITSM) či k BCMS (BS 25999) nás dovedou tři cesty – buď požadavek zákazníků, nebo požadavky výběrových řízení, nebo v nejlepším případě z vlastní vůle organizace. Získání certifikátu v oblasti ISMS, ITSM a BCMS je jednak prestižní a jednak konkurenčně výhodné. Kdy a proč zavést jednotlivé systémy je shrnuto v tomto článku. více

Aktuální požadavky na systém kritických bodů - HACCP v potravinářském sektoru

9.2.2012

Systém HACCP je systém preventivních opatření, která slouží k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem až ke konečnému spotřebiteli a to pomocí kritických bodů (CCP). více

Management rizik jako nástroj pro udržitelný rozvoj

10.1.2012

Současně s vývojem společnosti a zvyšujícím se technickým vybavením a zázemí roste volání po zajištění bezpečnosti, a to bezpečnosti dokonce z mnoha pohledů. více

Popelkou informační bezpečnosti jsou spisovny a archivy

1.12.2011

Co vše může zahrnovat problematika bezpečnosti v souvislostech dnešního informačního světa? více

Krizové řízení i Management kontinuity podnikání si zaslouží systematickou péči ve všech typech organizací

8.11.2011

Zavádění managementu rizik je v posledních letech podporováno i vznikem celé řady normativních dokumentů po celém světě, což svědčí o zájmu podnikatelské veřejnosti o tuto oblast. více

Novinky v požadavcích na certifikaci služeb IT

12.7.2011

V dubnu 2011 vyšla nová verze normy ISO/IEC 20 000 část 1. více
Energetická náročnost

Energetická náročnost

17.6.2011

Stojí Vaše společnost v rámci úsporných opatření před důležitým rozhodnutím? Zkuste si položit a zodpovědět několik otázek: více

Licence

Osvědčení
o akreditaci

Certifikáty

Členové CQS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Textilní zkušební ústav s.p. Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p.